Τα μέλη μας

Γιώργος Χατζηνικολάου

Περιβαλλοντολόγος, MSc, PhD, με υψηλή ειδίκευση στη διαχείριση υδάτινων πόρων και εμπειρία 20 ετών σε θέματα υδάτων και άγριας φύσης. Η δέσμευση στο αποτέλεσμα, η ανάγκη για εμβάθυνση στην επιστήμη μου και η έλλειψη προκαταλήψεων σε πολιτισμικό επίπεδο, μου άνοιξαν τον δρόμο για λαμπρές συνεργασίες και πλούσιες εργασιακές εμπειρίες. Οι συνεργασίες αυτές μου απέφεραν μια δίψα για νέες δεξιότητες, για επικαιροποίηση των γνώσεων∙ αλλά και την αντίληψη του τι συμβαίνει στην αγορά/οικονομία και ποιες ανάγκες υπάρχουν στην κοινωνία.