Τα μέλη μας

Ευάγγελος Κοντογιάννης

Με σπουδές στην Αρχιτεκτονική και μεταπτυχιακό στην κατεύθυνση της “Προστασία των μνημείων”,παρέχεται η δυνατότητα προσέγγισης και μελέτης των μνημείων καθώς και των αντίστοιχων αρχαιολογικών χώρων που τα φιλοξενούν.  Με τη συμβολή μου στα αντίστοιχα έργα μπορεί να  επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο η προστασία αυτών και η ανάδειξης τους στο αντίστοιχο περιβάλλον που τα φιλοξενούν.