Τα μέλη μας

Δημοσθένης Σβολόπουλος

Αρχιτέκτων,

Επίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η ενασχόληση μου επί σειρά δεκαετιών από θέση ευθύνης με τον συντονισμό, την εποπτεία και την διοίκηση του έργου της ως άνω Διεύθυνσης,  καθώς και η συμμετοχή μου σε Συμβούλια και Διεπιστημονικές Ομάδες Εργασίας που αφορούν σε μνημεία και χώρους μείζονος σημασίας της ελληνικής Επικρατείας, μου απέφεραν γνώση και εμπειρία για τον άρτιο σχεδιασμό, την μελέτη και την υποστήριξη αρχαιολογικών έργων. Επιδίωξή μου η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας μέσω της διάσωσης, της ανάδειξης και της προβολής μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με την βέλτιστη διαχείριση των αντίστοιχων χρηματοδοτικών εργαλείων.