Τα μέλη μας

Μαρία Βιτωράκη

Μαρία Βιτωράκη

Είμαι Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος και ολοκληρώνω το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στην Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικεύομαι σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων. Διδάσκω στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και έχω εργαστεί σε επαγγελματική, αλλά και σε εθελοντική βάση, σε προγράμματα διαχείρισης  απορριμμάτων και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων κυκλικής οικονομίας.  Το όραμα μου είναι η μετάβαση σε μια κοινωνία δίκαιη, και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη και περιβαλλοντικά βιώσιμη, όπου η ανθρώπινη ευημερία θα συμβαδίζει αρμονικά με την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής. Στόχος μου είναι να συμβάλω στο παραπάνω με όλες μου τις δυνάμεις.