Τα μέλη μας

Ευάγγελος Κατσάμπαλος

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα, κατανοώ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Στη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας στον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο, παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και είμαι κάτοχος της πιστοποίησης COSO Internal Controls, εφόδια που με έκαναν να αντιλαμβάνομαι εντονότερα την σημασία των υπηρεσιών διασφάλισης στην προσθήκη αξίας σε έναν οργανισμό. Αποτελώ μέλος του μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Ο.Ε.Ε., μέλος του Ε.Ι.Ε.Ε. και κάτοχος άδειας λογιστή Α΄ Τάξης.