Τα μέλη μας

Μαρία Έλλη Κουτσουβέλη

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχω διατελέσει ειδική σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών, επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης και ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στον ιδιωτικό τομέα, έχω εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε Πανελλήνια Τηλεοπτικά Δίκτυα, σε μεγάλες εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών καθώς και σε μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες. Ευελπιστώ ότι μέσα από την εμπειρία μου θα συμβάλλω στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής ομάδας της εταιρείας.