Τα μέλη μας

Γεωργία Κελέση


Είμαι πτυχιούχος Γεωλόγος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με υπόβαθρο γνώσεων στον τομέα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και πρακτική ενασχόληση στις τεχνολογίες παρακολούθησης παραμέτρων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής. Οι γνώσεις μου και η συνεχής ενημέρωσή μου σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν εφόδια για τον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων. Προτεραιότητά μου είναι η επίτευξη των στόχων της ομάδας και της εταιρείας για μια πιο βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας.