Τα μέλη μας

Ηλίας Γιαρματζίδης

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί αγαπημένο επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο ήδη από το 2005 αλλά και ζήτημα που μου προκαλούσε έντονο το ενδιαφέρον πριν ακόμη ξεκινήσω τις σπουδές [ΒΑ Economics & Politics, MBA Strategic Management, PhDc Tourism Management]. Όταν συναντήθηκα με τις θεωρίες τοπικής ανάπτυξης του Le Heron, τον ανταγωνισμό των πόλεων του Begg και του Martin, την location theory του McCann, τον ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη των πόλεων όπως τον ανέπτυξαν οι Ιταλοί θεωρητικοί αλλά και τις νεότερες -και πιο ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις- του Florida στο Rise of the Creative Class και του Landry στο Creative city αλλά κυρίως στο Art of city-making, το ενδιαφέρον μετουσιώθηκε σε συνειδητό επαγγελματικό προσανατολισμό. Η πλέον κομβική συνάντηση όμως έμελλε να είναι αυτή με το οικοσύστημα της Lever, όταν και βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιραζόμαστε το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια ανάγκη συνεισφοράς: να κάνουμε τις πόλεις και τα χωριά μας, καλύτερους τόπους να ζεις.