Τα μέλη μας

Γιώργος Κοτρώτσιος

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Δημόσια Πολιτική αντιλήφθηκα τη σπουδαιότητα και την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη σημερινή κοινωνία. Επιπλέον, έχοντας αποκτήσει  εμπειρία  στις cloud εφαρμογές πάνω στις οποίες δομείται η λειτουργία των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) σκοπός μου είναι να συνεχίσω να παρέχω με την τεχνογνωσία μου καλύτερες και αποτελεσματικότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου για την άμεση ψηφιοποίηση του. Με αυτά τα εφόδια και με διεπιστημονική προσέγγιση ευελπιστώ να συμβάλλω στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής ομάδας της εταιρείας.