Τα μέλη μας

Ευφημία Παπουτσή

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ με κατεύθυνση τον τομέα των Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας εργάστηκα σε διάφορα έργα όπως Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), μελέτες κτηματογράφησης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και τοπογραφικές μελέτες. Πιστεύω ότι οι γνώσεις και η εμπειρία μου στον τομέα της τοπογραφίας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εξασφάλιση της ακρίβειας και της ποιότητας που απαιτεί η ωρίμανση των έργων στον Δημόσιο τομέα.