Τα μέλη μας

Κίμων Κυραλέος

Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής». Διαθέτω πάνω από 15 έτη εμπειρία στο σχεδιασμό &  διαχείριση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  καθώς και  έργων ΕΣΠΑ.  Μέσω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και της  συμμετοχής  μου σε  θεσμικά όργανα διοίκησης επαγγελματικών φορέων, έχω  αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,  Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων επιχειρηματικότητας.