Τα μέλη μας

Βάγια Χατζηνούσκα

Τόσο οι σπουδές μου στη Λογιστική και στη διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, όσο και η πολυετή εμπειρία μου στη διαχείριση οικονομικών, ανθρώπων και κρίσεων με έκανε σύντομα να συνειδητοποιήσω ότι η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με την υψηλή εργασιακή ικανοποίηση. Πάθος μου αποτελεί να συνεισφέρω δυναμικά τόσο στην επίτευξη των επιχειρησιακών οικονομικών στόχων, όσο και στη διαμόρφωση μίας εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία, την ομαδικότητα και την ηγεσία με ενσυναίσθηση.