Τα μέλη μας

Δόμνα Χατζηλαμπρινού

Είμαι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση και υποψήφια διδάκτορας. Με προηγούμενη προϋπηρεσία στον οικονομικό, διοικητικό και λογιστικό τομέα, είμαι μέρος της LEVER από το Φεβρουάριο του 2019 και ασχολούμαι με την υλοποίηση, διαχείριση και συντονισμό εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.