Τα μέλη μας

Λάζαρος Τζαμπάζης

Είμαι πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης σε θέματα περιβάλλοντος και συγκοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα καθολικού σχεδιασμού ευρείας οικιστικής ανάπτυξης και διαθέτω εμπειρία σε εξειδικευμένα σχεδιαστικά προγράμματα. Στην Ελλάδα έχω εργαστεί για διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες και πλέον διαχειρίζομαι έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συμμετέχω σε υπηρεσίες συγκοινωνίας για διάφορους δήμους της Ελλάδας.