Τα μέλη μας

Γιώργος Μπάρμπας

Από τα πρώτα έτη στο τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αποφάσισα να ασχοληθώ με το αντικείμενο του Σχεδιασμού των Μεταφορών. Μέσα από τα 5 έτη  επαγγελματικής εμπειρίας, τη συμμετοχή σε επιστημονικά & τεχνικά συνέδρια και το μεταπτυχιακό τίτλο στο «Σχεδιασμό και διαχείριση βιώσιμων υποδομών και συστημάτων», επιδιώκω τη συνεχή κατάρτιση σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιστημονικό αντικείμενο. Ως ιδρυτικό μέλος του τμήματος «Σχεδιασμού των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας» της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., ο βασικός στόχος μου είναι να αναπτύσσω και να εφαρμόζω, μέσα από τη συνεργασία με την ομάδα μου, νέες λύσεις σχεδιασμού, οι οποίες ενσωματώνουν ανεπτυγμένες τεχνικές ανάλυσης, εισάγουν καινοτομίες και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις.