Τα μέλη μας

Πολύκαρπος Καρκαβίτσας

 Είμαι Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό. Η πολυετής ενασχόλησή μου με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό φορέων του δημοσίου, μου επιτρέπουν να αντιμετωπίζω με ολιστικό τρόπο την επίλυση σημαντικών ζητημάτων που σας απασχολούν. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική για την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της περιοχής σας, δίνοντας αξία στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Επιδίωξή μου η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του στρατηγικού σας σχεδιασμού, αξιοποιώντας κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα σας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα.