Τα μέλη μας

Στεφανία Μαρκάδα

Είμαι διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχοντας αποφοιτήσει από το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και λαμβάνοντας το αριστείο του τμήματος το 2021. Ως μέλος του τμήματος ασχολούμαι με την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.). Προτεραιότητά μου η επίτευξη των στόχων της εταιρείας και η δημιουργία αξίας στους πελάτες. Με διάθεση και νοοτροπία συνεχούς ανάπτυξης έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια και συνέδρια με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, και το 2022 ξεκίνησα να σπουδάζω στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ.. Παράλληλα το ενδιαφέρον μου για το περιβάλλον με ώθησε στην παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.