Τα μέλη μας

Ραφαήλ Κατκαδίγκας

Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων όπως επίσης και στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών. Η επαγγελματική μου εμπειρία αλλά και το επιστημονικό μου υπόβαθρο καλύπτουν όλο το φάσμα της αποτελεσματική διαχείρισης της κινητικότητας στο αστικό περιβάλλον. Προτεραιότητα για εμένα και την ομάδα μου να προτείνουμε λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες που παράλληλα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα προβλήματα της κάθε περιοχής.