ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | MARKETING

Η εκτέλεση, υλοποίηση και πραγμάτωση της Στρατηγικής, το λεγόμενο Go to Market ή αλλιώς Πλάνο Ενεργειών Κατάκτησης της Αγοράς, περιλαμβάνει ένα ακριβές σχέδιο βημάτων και ενεργειών με περιγραφές, χρονοδιαγράμματα, κόστη και πρόσωπα που θα εμπλακούν κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής.  

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Αρκετά πλάνα Marketing είναι αξιόλογα και εμπεριστατωμένα, όχι όλα όμως μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία και να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Το Perfection in Execution είναι σήμερα το ζητούμενο από επιχειρηματίες, μετόχους και managers.

ΛΥΣΕΙΣ

Το λεπτομερές Go to Market Plan και το επακόλουθο στενό-εξαντλητικό follow-up & feedback από τους owners (κατόχους του έργου) είναι τα μόνα που τελικά θα διασφαλίσουν την πιστή εφαρμογή της Στρατηγικής και την επιτυχία της ως εξής :

  1. Current Strategy Audit:  Τι κάνουμε σήμερα (που βρισκόμαστε)
  2. Νέα Στρατηγική – Στόχοι (που θέλουμε να πάμε)
  3. Πλάνο Δράσης – Τακτικές (πως θα φθάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε) 
  4. Αγορές Στόχοι
  5. Πόροι, Κεφάλαια, Οργάνωση, Αποθέματα 
  6. Προγραμματισμός Ενεργειών ανά Κανάλι Διανομής
  7. Μίγμα  Μαρκετινγκ
  8. Διαφήμιση – Επικοινωνία
  9. Budgeting 
  10. Δείκτες Αποδοτικότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επίτευξη στόχων σε πωλήσεις και μερίδια αγοράς, ικανοποίηση τελικών και ενδιάμεσων πελατών, χρήση των διαθέσιμων πόρων (κεφάλαια, οργάνωση, αποθέματα, κλπ). 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ