ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | MARKETING

Το Πλάνο Marketing αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού επιχειρηματικού πλάνου μιας εταιρείας και δημιουργείται για να προσδιορίσει την ιδανική για την εταιρεία αγορά-στόχο και τους τρόπους για να την κατακτήσει. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τον πελάτη – καταναλωτή και τις προτιμήσεις του; 
 • Ποιο μίγμα marketing πρέπει να εφαρμοστεί; 
 • Ποια η σωστή διανομή και ποιο το πιο κερδοφόρο κανάλι διανομής;
 • Υπάρχει βαθιά γνώση των ανταγωνιστών και των δυνατών τους σημείων;
 • Υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για κάθε προϊόν ή πρέπει να γίνει επιλογή;
 • Τι κεφάλαια πρέπει να διατεθούν στον προϋπολογισμό Marketing για μία επιτυχή καμπάνια;
 •  

ΛΥΣΕΙΣ

Η εκπόνηση ενός Πλάνου Μarketing που με βεβαιότητα να οδηγεί στην επίτευξη του οράματος της εταιρείας. Τα βασικά σημεία εστίασης είναι:

 • Αποστολή – Όραμα
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 • 4P, Pestel Ανάλυση, SWOT, Porter 5 Forces
 • Αγορές Στόχοι – Ανάλυση Καταναλωτή
 • Στόχοι Πλάνου Marketing
 • Μίγμα Marketing (Προϊόν – Τιμή – Διανομή – Προώθηση)
 • Στρατηγική Positioning
 • Στόχοι Marketing
 • Πλάνο Διαφήμισης & Επικοινωνίας – Μίγμα Προώθησης
 • Προϋπολογισμός Marketing
 • Υλοποίηση και Έλεγχος
 • Marketing Metrics

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρίας
 • Διεύρυνση του πελατολογίου της κάθε προϊοντικής γραμμής της εταιρείας
 • Άριστη γνώση του καταναλωτή και των προτιμήσεών του
 • Γνώση του ανταγωνισμού και των κύριων όπλων του
 • Αναγνώριση των Δυνάμεων αλλά και των Ευκαιριών που οδηγούν σε επιτυχία και αποφυγή των Αδυναμιών και Απειλών που θα οδηγούν στην αποτυχία
 • Αναγνώριση της άριστης στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσει η εταιρεία για το προϊόν, την τιμή, την διανομή και την επικοινωνία-διαφήμιση

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ