Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καβάλας

Πως μπορεί να διαμορφωθεί ένα δίκτυο πεζών σε μια πόλη με «δύσκολο» ανάγλυφο;   Το βάδισμα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μετακίνησης μας. Για να φτάσουμε από το χώρο στάθμευσης στο χώρο εργασίας μας ή από το σχολείο ως τη στάση των ΜΜΜ, πρέπει να διανύσουμε μια απόσταση ως πεζοί. Η σημασία του βαδίσματος έχει… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καβάλας