Επαναχρησιμοποίηση Νερού από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Η διατήρηση των υδάτινων πόρων μιας περιοχής και η αξιοποίηση νέων πόρων, όπως είναι η διάθεση ανακτημένου νερού από αστικά λύματα για πολύ συγκεκριμένες χρήσεις, είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας τοπικά αγροτικά προϊόντα, χωρίς να απειλείται η ύδρευση. Η διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας για την επένδυση και ανάπτυξη… Συνεχίστε να διαβάζετε το Επαναχρησιμοποίηση Νερού από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων