Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και πολιτική προστασία

Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των πλημμυρών είναι πολύπλοκες και απαιτούν ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις, όπως, δυστυχώς αποδείχτηκε και πρόσφατα. Η πολιτική προστασία, όμως, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, σε συνδυασμό πάντα με την ενεργή συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.   H «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης… Συνεχίστε να διαβάζετε το Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και πολιτική προστασία