Εναρκτήρια εκδήλωση για το LIFE RENATA

Το έργο LIFE RENATA “Roadmap for the alignment of EMERALD network establishment and management to NATURA 2000 standards in Moldova” («Εναρμόνιση των διαδικασιών δημιουργίας και διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου EMERALD της Μολδαβίας, με τις προδιαγραφές του Δικτύου NATURA 2000 της ΕΕ») συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα LIFE, και έχει ως στόχο να υποστηρίξει… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εναρκτήρια εκδήλωση για το LIFE RENATA