Κατάργηση ΝΠΔΔ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων

Ο Ν.5056/2023 σχετικά με την «Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων», επιφέρει εκ βάθρων αλλαγές τόσο στη δομή όσο και τη διακυβέρνηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Με το παρόν κείμενο επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση των βασικών αυτών αλλαγών καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα διεξαχθεί η μετάβαση… Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατάργηση ΝΠΔΔ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων