Τα μέλη μας

Βασίλης Αναγνώστου

Είμαι Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία. Μέσα από τον κύκλο σπουδών και από την εργασιακή μου πορεία, απέκτησα βαθιά επιστημονική γνώση και ολιστική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής επιστήμης. Έχω σημαντική εμπειρία σε θέματα αειφορίας και κυκλικής οικονομίας και ουσιαστικό επιστημονικό υπόβαθρο στην μελέτη των υδατικών πόρων, γνωρίζω αναλυτικές επιστημονικές τεχνικές συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας πρωτογενών επιστημονικών δεδομένων, κι έχω παρουσιάσει το επιστημονικό μου έργο σε διάφορα Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ως μέλος μιας δυναμικής και διεπιστημονικής ομάδας συνεργατών, ευελπιστώ να συμβάλλω ουσιαστικά στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων της εταιρίας, έχοντας γνώση για τις μεγάλες Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας