Τα μέλη μας

Ταξιάρχης Αθανασιάδης

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με εξειδίκευση τα Οικονομικά και τις Διεθνείς Επιχειρήσεις. Με το πέρας του κύκλου σπουδών μου, εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως απώτερο στόχο της ακαδημαϊκής αυτής πορείας έθεσα την ενασχόλησή μου με ζητήματα νομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια λειτουργίας  επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα με τις σπουδές μου, έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο των Μεταφορών και των Logistics.

Με εφόδια τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των σπουδών μου και την επαφή μου με τον χώρο των επιχειρήσεων από νεαρή ηλικία, επιδιώκω να συμβάλω τα μέγιστα στην παροχή αποτελεσματικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβουλευτικής και εσωτερικού ελέγχου.