ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | MARKETING

Σε μία εποχή όπου η αγορά δεν έχει σύνορα, οι εξαγωγές έχουν γίνει βασικό κομμάτι της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Το Εξαγωγικό Μάρκετινγκ είναι βασική προϋπόθεση για να επιτύχει μια επιχείρηση στη διεθνή αγορά. 

ΖΗΤΗΜΑ

Παρότι η Διεθνής αγορά φαντάζει τεράστια και οι ευκαιρίες μεγάλες, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι εξίσου σημαντικοί ή και μεγαλύτεροι.  Απαιτείται λεπτομερειακή και επιστημονική ανάλυση και γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση τόσο στο προϊόν όσο και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και τις διαδικασίες Εξαγωγών (inco terms, tarrifs, transportation, κλπ), αλλά και στο τελικό μοντέλο που θα επιλεγεί (απευθείας εξαγωγή, μέσω Αgent, με Joint Venture partner, με δημιουργία θυγατρικής εταιρίας στο εξωτερικό)

ΛΥΣH

Ένα αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας για τις Εξαγωγές μέσα από την ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό μίας επιχείρησης. Ανάλυση του Εξωτερικού περιβάλλοντος (διεθνής οικονομία και πολιτική, δασμοί και ταρίφες, μεταφορές, τοπικά ήθη και έθιμα), του Ανταγωνισμού (διεθνής και τοπικός ανταγωνισμός στη χώρα προορισμού και συνθήκες της εκεί αγοράς, προϊόντα, τιμές, κανάλια διανομής, διαφημιστικές μέθοδοι, κλπ) και του Εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας (κεφάλαια, προϊόντα, τιμές, τεχνολογία, διαδικασίες, οργανωτική δομή κλπ). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ένα Αριστοποιημένο Εξαγωγικό Μοντέλο Λειτουργίας (Optimization Export Model) της επιχείρησης, μέσα από την ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό της.  

Μέσα από το Εξαγωγικό Μάρκετινγκ γίνεται συνεχής έλεγχος των διαδικασιών οι οποίες δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, καθιστώντας την ικανή να ανταπεξέλθει σε κινδύνους και απειλές, αλλά και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο Διεθνές περιβάλλον.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ