“Χτίζοντας” την έξυπνη πόλη

Ο όρος «έξυπνη πόλη» αναφέρεται σε μία πόλη, που χρησιμοποιεί τεχνολογία και δεδομένα για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των υποδομών της και να προάγει την αειφορία.   Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως αισθητήρες, κινητές συσκευές και συστήματα παρακολούθησης. Στη συνέχεια μετά… Συνεχίστε να διαβάζετε το “Χτίζοντας” την έξυπνη πόλη

Εσωτερικός έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση

Οι διαδικασίες και οι δομές ενός Οργανισμού, επηρεάζονται τόσο από κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα του Οργανισμού να πετύχει τους στόχους του, όσο και από τις προσπάθειες του Οργανισμού να μετριάσει ή να εξαλείψει τους γνωστούς/υπολειμματικούς κινδύνους, καθώς και να ανακαλύψει τους άγνωστους κινδύνους. Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να θεωρηθούν ως υπηρεσίες… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εσωτερικός έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση