Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει αναλάβει την υποστήριξη, καθοδήγηση, καθώς και τη θεωρητική και την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σε έξι Τμήματα της Περιφέρειας, στα οποία,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος Δήμου Αχαρνών: Μια απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών Αττικής από την εταιρεία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Το Σ.Δ.Α.Ε.Κ. αποτελεί τμήμα του Συμφώνου των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν πια τοπικές και περιφερειακές αρχές από όλον τον κόσμο και δεσμεύονται… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος Δήμου Αχαρνών: Μια απάντηση στην κλιματική αλλαγή