ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.)


Προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους που μοιραζόμαστε με τη φύση και μέσα από τη διαχείριση εξασφαλίζουμε την αειφόρο χρήση του νερού

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Τι ποιότητας νερό έχει το ποτάμι; η θάλασσα; το νερό που πίνουμε;
 • Έχει εξασφαλιστεί νερό καλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα για την ύδρευση;
 • Ποιος πρέπει να χρεωθεί το κόστος της αλόγιστης χρήσης νερού στον αγροτικό ή στον τουριστικό τομέα;
 • Πως θα σταματήσει η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων;
 • Πως γίνεται ο επιμερισμός και πως η κοστολόγηση του νερού; (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία)
 • Προστατεύουμε ικανοποιητικά τους υγροτόπους μας;

OI ΛΥΣΕΙΣ

 • Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και κατάρτιση προγράμματος κοστολογημένων μέτρων για όσα ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές ή υπόγεια ύδατα δεν είναι σε καλή κατάσταση
 • Σχέδια Ασφάλειας Νερού που εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού από την πηγή ως τη βρύση του καταναλωτή
 • Εξοικονόμηση νερού και έξυπνες λύσεις στην ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, τουριστικό τομέα
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων 
 • Έργα αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Αειφόρος και οικονομικά δίκαιη διαχείριση των υδατικών πόρων
 • Καθαρό και αρκετό νερό για εμάς και τις επόμενες γενιές 
 • Εμπιστοσύνη στο δίκτυο ύδρευσης και ανταποδοτικότητα των τελών
 • Μείωση της αβεβαιότητας σε ότι αφορά την επένδυση πόρων για τη βελτίωση της κατάστασης των υδατικών πόρων
 • Υγιές περιβάλλον, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διαφανείς κανόνες για την επιχειρηματικότητα

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ