Δημoσιος Τομeας | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους που μοιραζόμαστε με τη φύση και μέσα από τη διαχείριση εξασφαλίζουμε την αειφόρο χρήση του νερού

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Τι ποιότητας νερό έχει το ποτάμι; η θάλασσα; το νερό που πίνουμε;
 • Έχει εξασφαλιστεί νερό καλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα για την ύδρευση;
 • Ποιος πρέπει να χρεωθεί το κόστος της αλόγιστης χρήσης νερού στον αγροτικό ή στον τουριστικό τομέα;
 • Πως θα σταματήσει η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων;
 • Πως γίνεται ο επιμερισμός και πως η κοστολόγηση του νερού; (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία)
 • Προστατεύουμε ικανοποιητικά τους υγροτόπους μας;

OI ΛΥΣΕΙΣ

 • Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και κατάρτιση προγράμματος κοστολογημένων μέτρων για όσα ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές ή υπόγεια ύδατα δεν είναι σε καλή κατάσταση
 • Σχέδια Ασφάλειας Νερού που εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού από την πηγή ως τη βρύση του καταναλωτή
 • Εξοικονόμηση νερού και έξυπνες λύσεις στην ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, τουριστικό τομέα
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων 
 • Έργα αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Αειφόρος και οικονομικά δίκαιη διαχείριση των υδατικών πόρων
 • Καθαρό και αρκετό νερό για εμάς και τις επόμενες γενιές 
 • Εμπιστοσύνη στο δίκτυο ύδρευσης και ανταποδοτικότητα των τελών
 • Μείωση της αβεβαιότητας σε ότι αφορά την επένδυση πόρων για τη βελτίωση της κατάστασης των υδατικών πόρων
 • Υγιές περιβάλλον, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διαφανείς κανόνες για την επιχειρηματικότητα

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ