Δημoσιος Τομeας | κοινωνικη μεριμνα

Κάνουμε περισσότερους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη να χαμογελούν, ξανασχεδιάζοντας το σύστημα δομών κοινωνικής υποστήριξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων. Υποστηρίζουμε τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να συν-εργαστούν…. για να μην είναι πια ευάλωτα

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ωφελούμενων
 • Μικρό ποσοστό επανένταξης
 • Δυσαρμονία πληθυσμού ανά κοινωνική ομάδα με τις δομές υποστήριξης
 • Χαμηλή παραγωγικότητα των κοινωνικών δομών

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ενιαίο σύστημα καταγραφής των ωφελούμενων
 • Ανακατανομή των δομών υποστήριξης
 • Δημιουργία κεντρικής διεύθυνσης ελέγχου / συντονισμού
 • Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 • Διακυβέρνηση των εξωτερικών δομών επανένταξης
 • Επανένταξη στο δήμο και την τοπική οικονομία
 • Αξιολόγηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Μείωση του αριθμού των ευάλωτων συμπολιτών
 • Αύξηση των πόρων για δράσεις πρόληψης
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ