Δημoσιος ΤομeαςΨηφιακός Μετασχηματισμός

Έξυπνη πόλη σημαίνει «καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κάτοικους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών». 

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

  • Πολυπλοκότητα διαδικασιών και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη
  • Ελλειμματική διαχείριση και μειωμένη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος
  • Ανεπαρκής κι αποσπασματική χρήση των Νέων Τεχνολογιών στους ΟΤΑ ως αποτέλεσμα της έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού,  ιδιαιτέρως αυτού που είναι θεσμικά επιφορτισμένο με τη λήψη  των αποφάσεων.
  • Η έλλειψη στελεχών, η έλλειψη τεχνογνωσίας και η ελλιπής γνώση των προϋποθέσεων και των προαπαιτούμενων σχετικών προσκλήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ως αποτέλεσμα να υποβάλλονται προτάσεις που έχουν ελλείψεις και λανθασμένες στοχεύσεις

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία του πλαισίου και καθοδήγηση για τον λεπτομερή σχεδιασμό και έγκαιρο προγραμματισμό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η υλοποίησή τους.

 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοηθά στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην απλούστευση  των διαδικασιών, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τελικών αποτελεσμάτων και στην εξοικονόμηση χρόνου.

  • Η κατάλληλη αξιοποίηση των  Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους θα μπορούσε να διευρύνει  περαιτέρω τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές  δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να καταστήσει τη  δουλειά τους περισσότερο αποδοτική κι αποτελεσματική.

  • Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

  • Να βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων και των υπηρεσιών, να προσδώσει δύναμη στο δημότη (η συμμετοχή των πολιτών  βελτιώνει την εξυπηρέτηση, την καθημερινότητα, εξασφαλίζει  τον έλεγχο και τη διαφάνεια της διαχείρισης του Δήμου), να  διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά, να συμβάλλει στην  ανάδειξη και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και να δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάπτυξης προγραμμάτων και  δράσεων.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ