Δημoσιος Τομeας | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν περισσότερη αξία στους επισκέπτες τους όταν οι εμπλεκόμενοι στην ταξιδιωτική εμπειρία πρεσβεύουν την πόλη τους με τον ίδιο, αποτελεσματικό τρόπο… και τότε οι επισκέπτες τους το ανταποδίδουν… 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Ασαφής εικόνα του προορισμού από τις διαφορετικής στόχευσης καμπάνιες
 • Οι επισκέπτες ακολουθούν τις οδηγίες των “ειδικών”
 • Μερική μόνο χρήση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων προβολής από τους “επαγγελματίες”
 • Οι κάτοικοι του προορισμού δεν συμμετέχουν

ΛΥΣΕΙΣ

 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία προβολής, πώλησης, βιώματος του προορισμού να μπορούν με ένα ενιαίο, πιστοποιημένο τρόπο, σταθερής και πολύ υψηλής ποιότητας, να δημιουργούν εμπειρίες υψηλής αξίας για τον προορισμό
 • Πλατφόρμα απομακρυσμένης εκπαίδευσης e learning η οποία θα φέρει για σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος
  • Μέθοδο πώλησης των προορισμών
  • Μέθοδο παρουσίασης των προορισμών
  •  Μέθοδο πώλησης συμπληρωματικών υπηρεσιών αυτών που παρέχει ο πωλητής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Οι επισκέπτες «ζουν» τον προορισμό
 • Λαμβάνουν το μέγιστο της αξίας που μπορεί να προσφέρει και διευρύνουν την παραμονή
 • Οι επαγγελματίες συνεργάζονται δημιουργώντας αξία για τον τόπο τους
 • Οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητά τους
 • Ο προορισμός διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστικούς

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ