Δημoσιος Τομeας | Παιδεiα

Δίνουμε στους μαθητές την πρόσβαση σε εξοπλισμό και γνώσεις για να ανταγωνισθούν στις επιστήμες και την επιχειρηματικότητα με οποιοδήποτε σχολείο στον κόσμο…και να κερδίσουν

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

  • Στα δημόσια σχολεία η επιχειρηματικότητα είναι άγνωστη λέξη 
  • Τα δημόσια σχολεία δεν μπορούν να έχουν υποδομές όπως τα ιδιωτικά
  • Οι μαθητές και οι γονείς προσανατολίζουν τη σκέψη τους σε πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό 

ΛΥΣΕΙΣ

  • Υποστήριξη των μαθητών στη συμμετοχή σε σχολικές διαγωνιστικές διαδικασίες με τη δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για μαθητές
  • Υποστήριξη του Δήμου στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στα σχολεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  • Lorem Ipsum

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ