Δημoσιος Τομεας | Ποιοτητα Ζωης στην Πολη

Προτείνουμε παρεμβάσεις για την προώθηση της πεζή μετακίνησης και του ποδηλάτου στον αστικό χώρο, μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων διαθέσιμων υποδομών και τον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων σχεδιασμού για την εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών προσβασιμότητας και ασφάλειας για όλους

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Παραδοσιακός κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση στη ροή οχημάτων
 • Επικράτηση του αυτοκινήτου ως «κύριο» μέσο μετακίνησης 
 •  Υποβάθμιση των ΜΜΜ και των ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως το βάδισμα και η ποδηλασία.
 • Ανάγκη προσαρμογής των πόλεων και των συστημάτων μεταφορών στην σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 
 • Διασφάλιση οικονομικών, προσβάσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων για όλους. 
 • Ανάδειξη του βαδίσματος και της ποδηλασία σε κύριες συνιστώσες βιώσιμης κινητικότητας

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης συστημάτων καθοδήγησης πεζών στις αστικές περιοχές με χρήση πληροφοριακών πινακίδων
 • Στρατηγικά σχέδια πύκνωσης δικτύου ποδηλατοδρόμων (Εφαρμογή στην περίπτωση του Δ. Αθηναίων.)
 • Διερεύνηση χαρακτηριστικών πληθυσμού για ανάπτυξη κινήτρων για τη προώθηση της ποδηλασίας
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)
 • Εμπειρία σε ζητήματα μικροπροσομοίωση πεζών και ποδηλάτων σε κατάλληλα λογισμικά (Aimsun)
 • Αποτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των διαδρομών πεζών με τη χρήση walkability audits στο πεδίο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ανάδειξη της ζωτικής σημασίας της πεζή μετακίνησης και του ποδηλάτου στη βιώσιμη ανάπτυξη των πολόεων
 • Άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις
 • Ίσες ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής σε όλους

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ