Δημoσιος Τομeας | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στρατηγική – Όραμα – Σχεδιασμός – Χρηματοδότηση

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 •  Έλλειμα Στρατηγικής 
 • Αποσπασματικός σχεδιασμός 
 • Ανισοβαρής κατανομή πόρων 
 • Έλλειμα στην αξιοποίηση τοπικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων 
 • Μη ώριμα έργα και δράσεις 
 • Έλλειψη επαρκούς διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία 
 • Μη αξιοποίηση της καινοτομίας ως πολλαπλασιαστή ανάπτυξης

ΛΥΣΕΙΣ

 • Οργάνωση διαδικασιών για το σχεδιασμό Στρατηγικής 
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός 
 • Προτεραιοποίηση αναγκών 
 • Καθορισμός αξόνων που διέπουν τη Στρατηγική 
 • Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
 • Ανάλυση ειδικών στόχων και Χρηματοδοτική Κατανομή με βάση της ανάγκες 
 • Αξιοποίηση καλών πρακτικών
 • Ενσωμάτωση λύσεων καινοτομίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ολοκληρωμένη Στρατηγική Ανάπτυξης 
 • Αξιοποίηση θεματικών και χωρικών ιδιαιτεροτήτων 
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός 
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις 
 • Προστιθέμενη αξία παρεμβάσεων
 • Βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδότησης

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ