ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, όπως είναι η περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, η απασχόληση και κοινωνική ένταξη, η γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, η θαλάσσια και αλιευτική πολιτική, η έρευνα και η καινοτομία, κλπ.

Η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν στην αναγνώριση των ευκαιριών και στην εκπόνηση των μελετών, με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δράσεων και Πρωτοβουλιών, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό αυτών των φορέων. Το πλέγμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρεται στις δημόσιες διοικήσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας – από την αρχική φάση και το σχεδιασμό έως τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αποτελέσματος, εστιάζοντας στις μοναδικές επιχειρησιακές δεξιότητες που απαιτούνται στον κάθε φορέα, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή και το όραμά του.

Συγκεκριμένα, η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. αναλαμβάνει:

Πληροφόρηση και Ενημέρωση
  • Συμβουλευτική & Καθοδήγηση (Advising & Coaching)
  • Ανάπτυξη Πρότασης (Proposal Development)
  • Διαχείριση Έργου (Project Management)

Τομείς Ενεργών Προγραμμάτων

Έρευνα & Καινοτομία

Εδαφική Συνεργασία

Περιβάλλον

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εκπαίδευση, Κινητικότητα και Αθλητισμός

Πολιτισμός και Τέχνες

Υγεία

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras