Δημoσιος Τομeας | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Στρατηγική καμπάνια προβολής ενός τουριστικού προορισμού απαιτεί επικεντρωμένη στρατηγική ως προς το προφίλ του προορισμού, τα κοινά-στόχους και το επικοινωνιακό  μήνυμα,  που πρέπει να διαφοροποιεί τον προορισμό έναντι άλλων και να τον καθιστά μοναδικό! 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Γενικές καμπάνιες που δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους, αλλά απευθύνονται σε όλους γενικά και αόριστα
 • Αδιευκρίνιστος στρατηγικός στόχος καμπάνιας
 • Αδυναμία τεκμηρίωσης ενός USP για τον προορισμό, άρα αδυναμία διαφοροποίησής του από άλλους παρόμοιους προορισμούς
 • Αδυναμία αποτελεσματικής επικοινωνίας προς τους δυνητικούς επισκέπτες (ξένους και Έλληνες)

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ξεκάθαρη στρατηγική ανάλυση του προορισμού με Αποστολή, Όραμα, Αξίες, ανάλυση Swot & Pestel και σμίλευση εξατομικευμένης στρατηγικής στόχευσης
 • Ακριβής ανάλυση κοινών-στόχων 
 • Δημιουργία και μελέτη προφίλ επισκεπτών 
 • Δημιουργία USP & στρατηγικής διαφοροποίησης προορισμού
 • Branding προορισμού (αν δεν υπάρχει)
 • Σμίλευση ελκυστικού επικοινωνιακού μηνύματος 
 • Σύσταση Media Plan 
 • Εκτέλεση καμπάνιας Προβολής Τουριστικού Προορισμού και εξαγωγή στατιστικών αποτελεσματικότητας (Marketing Metrics)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Άμεση αύξηση της επισκεψιμότητας στον προορισμό από τον πρώτο χρόνο κιόλας της καμπάνιας
 • Προσέλκυση των κοινών-στόχων
 • Αύξηση του χρόνου παραμονής και της μέσης κατανάλωσης 
 • Βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα την πιστότητα των επισκεπτών και την σύσταση του προορισμού σε άλλους
 • Αύξηση της Αξίας του προορισμού σε Μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας στο τουριστικό προϊόν και τα επόμενα χρόνια

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ