Δημoσιος Τομeας | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιάζουμε χωροταξικά και πολεοδομικά τις περιοχές με γνώμονα την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Φαινόμενα χωροταξικής αυθαιρεσίας 
 • Έλλειψη χρήσεων γης
 • Ανύπαρκτος πολεοδομικός σχεδιασμός 
 • Υποβάθμιση δομημένου χώρου

ΛΥΣΕΙΣ

 • Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών
 • Καθορισμός χωρικών ζωνών σε εξωαστικές περιοχές
 • Οργάνωση παραγωγικών ζωνών
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός οικιστικών περιοχών
 • Αξιολόγηση επάρκειας υποδομών (μεταφορικών, κοινωφελών, κοινόχρηστων χώρων, κλπ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ορθολογική – χωροταξικά και πολεοδομικά – ανάπτυξη περιοχών 
 • Αναβάθμιση φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος 
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας – Προσέλκυση επενδύσεων
 • Ανάπτυξη παραγωγικού μοντέλου των περιοχών
 • Σαφής καθορισμός χρήσεων γης
 • Αντιμετώπιση φαινομένων κλιματικής αλλαγής
 • Βελτίωση συνθηκών ποιότητας ζωής 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ