Δημoσιος Τομeας | Παιδεiα

Στις σχολικές αυλές πρέπει να αναπτύσσεται η φαντασία, η δημιουργικότητα, η συμμετοχικότητα και η κοινωνικότητα των μαθητών. Σχεδιάζουμε αυλές που προκαλούν τα παιδιά να παίξουν και να μάθουν…παρέα 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Υποβαθμισμένοι και μη προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι
 • Έλλειψη ασφάλειας και συντήρησης αύλειων χώρων σχολικών μονάδων
 • Απουσία συνολικού σχεδιασμού σχολικών μονάδων 
 • Έλλειψη χώρων πρασίνου και δημιουργικής ανάπτυξης μαθητών και λοιπών χρηστών των χώρων

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός μέσω συμμετοχικών διαδικασιών
 • Εξειδικευμένα εργαλεία και μέθοδοι αναβάθμισης σχολικών χώρων
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προτάσεων λειτουργικής αναβάθμισης των σχολικών χώρων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Υψηλής ποιότητας, λειτουργικά και αισθητικά, αύλειοι χώροι σχολικών μονάδων 
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου χώρου
 • Βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της παρεχόµενης εκπαίδευσης και γενικά της ποιότητα ζωής του µαθητικού πληθυσµού κάθε σχολικής µονάδος
 • Εμπλουτισμός εκπαιδευτικής αξίας με νέες δραστηριότητες
 • Ενεργοποίηση σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς)

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ