Δημoσιος Τομeας | Παιδεiα

Θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με ασφάλεια, μαθαίνοντας, γελώντας παρέα με τους συμμαθητές τους. Και σχεδιάζουμε σχολικές διαδρομές για να μπορούν 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δίκτυο περιμετρικά των σχολικών μονάδων
 • Έλλειψη αισθήματος ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών
 • Ελλιπής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών και γονέων σε θέματα ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη περιβάλλοντος ήπιων μορφών κινητικότητας (Πλάτος πεζοδρομίου, διασταυρώσεις, φωτισμός, κάμερες και app, κάγκελα προστασίας κλπ)
 • Διαδρομές που εκπαιδεύουν σε θέματα κινητικότητας, κοκ,  ανακύκλωσης κλπ
 • Οργάνωση πλάνου μετακίνησης με όλα τα διαθέσιμα μέσα μετακίνησης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα σχολεία σχετικά με θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ανάπτυξη περιβάλλοντος ήπιων μορφών κινητικότητας (Πλάτος πεζοδρομίου, διασταυρώσεις, φωτισμός, κάμερες και app, κάγκελα προστασίας κλπ)
 • Διαδρομές που εκπαιδεύουν σε θέματα κινητικότητας, κοκ,  ανακύκλωσης κλπ
 • Οργάνωση πλάνου μετακίνησης με όλα τα διαθέσιμα μέσα μετακίνησης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα σχολεία σχετικά με θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ