ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.)


Η ραγδαία επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Τελευταία τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν συχνά
 • Οι καύσωνες έχουν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια
 • Ποιες θα είναι οι ανάγκες μας στα επόμενα 10, 20, 50 χρόνια;
 • Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή; 
 • Μπορούμε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε αναπτυξιακές στρατηγικές, επενδυτικά σχέδια, χωροθετήσεις δραστηριοτήτων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
 •  

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

 • Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών
 • Νέα προδιαγραφές για τις υποδομές μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή
 • Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
 • Σχέδια Διαχείρισης Δασών
 • Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Θεσμικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αίτιων της κλιματικής μεταβολής

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Αίσθημα επαρκούς προετοιμασίας και ασφάλειας στην κοινότητα, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
 • Αποτελεσματικά μέτρα που θα σταματήσουν την περαιτέρω αλλαγή του κλίματος
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής
 • Επενδύσεις σε έργα υποδομών

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ