ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.)


Φροντίζοντας την άγρια φύση επενδύουμε στο μέλλον. Όταν με επιταχυνόμενο ρυθμό διευρύνουμε τις τεχνολογικές και επιστημονικές μας γνώσεις, πρέπει να διαφυλάξουμε για το αύριο αυτό που σήμερα δεν κατανοούμε πλήρως.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Πως μπορούμε να προβάλλουμε την άγρια πανίδα και χλωρίδα μιας περιοχής με σκοπό την ευαισθητοποίηση; τον οικοτουρισμό;
 • Πως μπορούμε να σταματήσουμε τη μείωση της βιοποικιλότητας;
 • Τι μέτρα αποκατάστασης της βιοποικιλότητας μπορούμε να πάρουμε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή;
 •  

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

 • Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ειδών
 • Προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε θέματα βιοποικιλότητας 
 • Έργα υποδομών για την προστασία περιοχών και ειδών 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
 • Ευαισθητοποίηση /ενημέρωση και έλεγχος στην απελευθέρωση ξενικών ειδών

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικού τουρισμού
 • Ερευνητικά έργα και περιβαλλοντικές δράσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας
 • Προγράμματα εκπαίδευσης για κατανόηση του βαθμού αλληλεξάρτησης μας με την άγρια φύση και 
 • Ποιότητα ζωής

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ