Δημoσιος Τομεας | Ποιοτητα Ζωης στην Πολη

Δημιουργώντας τις υποδομές για ένα βιώσιμο, φιλόξενο δημόσιο/αστικό χώρο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

ΖΗΤΗΜΑ

 • Δημόσιος/αστικός χώρος με περιορισμένη ανθρώπινη παρουσία – Ανυπαρξία δραστηριοτήτων, υποδομών και συντήρησης
 • Πρόβλημα αστικής νησίδας/αυξημένη θερμοκρασία στις πόλεις 
 • Έλλειψη πρασίνου
 • Πλημμυρικά φαινόμενα
 • Κατακερματισμένοι κοινόχρηστοι χώροι / ελλείψεις στην εξασφάλιση προσβασιμότητας όλων των χρηστών 
 • Έλλειψη υποδομών και προστασίας των χώρων που συγκροτούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης. 
 • Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι που δεν αξιοποιούνται και δεν συνδέονται οργανικά με την αστική λειτουργία

ΛΥΣΕΙΣ

 • Παροχή κατευθύνσεων και σχεδιασμός με προτεραιότητα στους χρήστες (κατοίκους και επισκέπτες) του αστικού χώρου
 • Διαμόρφωση συνθηκών άνεσης των χρηστών : φωτισμός, καθαριότητα, καθιστικά, σκίαση
 • Ποικιλία δραστηριοτήτων στον δημόσιο/αστικό χώρο
 • Ενίσχυση του πρασίνου
 • Προστασία και ανάδειξη κάθε φυσικού πόρου στα όρια της πόλης (ρέματα, δάση, πράσινοι χώροι σε πάρκα, πολιτιστικά αξιοθέατα)
 • Εξασφάλιση εύκολης προσβασιμότητας στους χρήστες όλων των κατηγοριών και των προδιαγραφών προσβασιμότητας σε ευάλωτες ομάδες χρηστών 
 • Δικτύωση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στα όρια της πόλης– εύκολη κίνηση πεζών και οργανική σύνδεση με τη λειτουργία της πόλης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ζωντανός δημόσιος/αστικός χώρος με ταυτότητα
 • Φιλικός και οικείος σε όλες τις κατηγορίες χρηστών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα 
 • Χρήση του αστικού χώρου από όλες τις κατηγορίες και  ηλικίες
 • Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης στον δημόσιο χώρο
 • Δημόσιος /αστικός χώρος με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και βελτιωμένο μικροκλίμα
 • Ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πόλης / Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ