Δημoσιος Τομεας | Ποιοτητα Ζωης στην Πολη

Σχεδιάζουμε ορθολογικά  της χωροθέτηση και της λειτουργία των υποδομών υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης για την μετάβαση των αστικών μεταφορών στην εποχή του μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Πλήρης εξάρτηση των μεταφορών από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων

 • Σημαντική συμβολή του κλάδου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

 • Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται διεθνής προσπάθεια για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης προκειμένου να μειωθούν σημαντικά αυτές οι επιπτώσεις.

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε αστικό περιβάλλον με εφαρμογή σε περισσότερους από 50 Δήμους.
 • Διεξαγωγή διαδικτυακών δημοσκοπήσεων για τη διερεύνηση της προθυμίας πληρωμής για υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Εκπόνηση αρχικών αναλύσεων κόστους οφέλους για την αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης από τους Δήμους
 • Συμμετοχή σε προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για τη δρομολόγηση ηλεκτρικού λεωφορείου σε περιοχή των Αθηνών.
 • Μελέτες δρομολόγησης Δημοτικής Συγκοινωνίας με τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων
 • Ενσωμάτωση προτάσεων για ηλεκτρικά ποδήλατα στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ για την εξυπηρέτηση καθημερινών μετακινήσεων σε περιοχές με ιδιαίτερες συνθήκες (γεωμορφολογία, ρυμοτομία κ.ά.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων στο άμεσο μέλλον. 
 • Ο σχεδιασμός για τους ελληνικούς Δήμους θα έχει σταθερές βάσεις και διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ