Δημoσιος Τομeας | Παιδεiα

Ο δημόσιος αστικός χώρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς από το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών των πόλεων…μαζί δημιουργούμε προσβάσιμες και ασφαλείς διαδρομές για όλους 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Μη προσβάσιμοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι 
 • Απροσπέλαστα/Δύσκολα προσπελάσιμα δημόσια κτίρια
 • Μη αυτόνομη κίνηση πεζών στο δομημένο περιβάλλον
 • Περιορισμένες δυνατότητες κίνησης ατόμων με Αναπηρίες / Περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.) 
 • Μη λειτουργική διασύνδεση υπαίθριων ΚΧ/δημόσιων κτιρίων
 • Μη καθορισμένα σημεία διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
 • Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις
 • Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις σημείων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών 
 • Προσβάσιμος και ανθρωποκεντρικός αστικός χώρος
 • Φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές αστικό περιβάλλον για όλες τις κατηγορίες των χρηστών 
 • Κτίρια και υπαίθριοι χώροι προσιτοί και προσπελάσιμοι, με λιγότερους κινδύνους
 • Ισότιμη προσβασιμότητα / Κατάργηση αρχιτεκτονικών φραγμών και εμποδίων στην αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες/εμποδιζόμενων ατόμων στα κτίρια ή σε υπαίθριους χώρους

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ