Δημoσιος Τομeας | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Shopping = Εμπειρία που ξεκινά έξω από, περνά μέσα και ολοκληρώνεται έξω από τα καταστήματα. Αλλάζουμε τις αγορές για να παρέχουν μια ασυναγώνιστη αγοραστική εμπειρία στους επισκέπτες τους… και κάνουμε επαγγελματίες και πελάτες να χαμογελούν

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 •  Ανταγωνισμός των αγορών και των πόλεων
 • Οι καταναλωτές ψωνίζουν από τα mall
 • Οι καταναλωτές απαιτούν περισσότερα με μικρότερο κόστος 
 • Η αξία της πόλης μειώνεται με την αξία της αγοράς

ΛΥΣΕΙΣ

 • Δημιουργούμε εμπειρία στην αγορά και όχι εμπειρία αγοράς
 • Παρεμβάσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο
 • Παρεμβάσεις στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες
 • Στρατηγική προώθησης για την αγορά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 
 • Αλλαγή της αγοράς δημιουργώντας ταυτότητα 
 • Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της αγοράς και του καταναλωτή
 • Ανάπτυξη υποδομών με σκοπό τη δημιουργία μοναδικής και ασυναγώνιστης αγοραστική εμπειρία στους επισκέπτες τους

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ