Δημoσιος Τομeας | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιάζουμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε μια περιοχή για την αύξηση του εισοδήματος, των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της προοπτικής των αγροτών, και κρατάμε έτσι την ύπαιθρο γεμάτη ζωή….. για να μας την επιστρέφει

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Η συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών φορέων
 • Μονοτομεακή λογική
 • Αναξιοποίητο ενδογενές δυναμικό των περιοχών
 • Αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων
 • Αναξιοποίητοι ορεινοί όγκοι
 • Συρρικνούμενο δημογραφικό προφίλ
 • Αδυναμία πρόσβασης σε στοχευμένη νεα γνώση
 • ‘Ελλειμμα ευθυγράμμισης στρατηγικής των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας

ΛΥΣΕΙΣ

 • Αειφορική ανάπτυξη στα δεδομένα των αγροτικών τοπικών κοινοτήτων
 • Αλλαγή στην οργάνωση της παραγωγής των τοπικών πόρων
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης των Περιοχών της Υπαίθρου για την προσεχή δεκαετία»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Εκσυγχρονισμός, αειφορία και ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου, οι οποίες αποτελούν ζωτικά κύτταρα της ελληνικής επικράτειας
 • Εφαρμογή μιας πολιτικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης, που θα χαρακτηρίζεται από μία πολυτομεακή προσέγγιση
 • Δημιουργία βιώσιμων εξωαστικών περιοχών
 • Αειφορία του περιβάλλοντος 
 • Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ